Michelle Ye's Realm

Our Passion Has No Boundaries

OTHER WORKS

ENTERTAINMENT SHOWS
 
(中) 中文 | (C) Cantonese | (M) Mandarin
 

(中)
(C)
(M)
主播会客室
Jyu Bo Wui Hak Saat
Zhu Bo Hui Ke Shi
Producer:
i-Cable
Release:
2009
(中)
(C)
(M)
周日我最大
Zau Yat Ngo Jeui Dai
Zhou Ri Wo Zui Da
Producer:
Anhui TV
Release:
Mar 15, 2009
Mar 22, 2009
(中)
(C)
(M)
明星私家事
Meng Sing Si Ga Si
Ming Xing Si Jia Shi
Release:
2009
(中)
(C)
(M)
玲玲星友匯
Ling Ling Seng Yau Wui
Ling Ling Xing You Hui
Release:
2009
(中)
(C)
(M)
明星大考场
Meng Sing Daai Hau Cheung
Ming Xing Da Kao Chang
Producer:
Chongqing TV
Release:
Jan 01, 2008
Dec 04, 2008
(中)
(C)
(M)
勇往直前
Yung Wong Jik Chin
Yong Wang Zhi Qian
Producer:
Chongqing TV
Release:
Dec 07 , 2008
Feb 01, 2009
(中)
(C)
(M)
最佳现场
Jeui Gaai Yin Cheung
Zui Jia Xian Chang
Producer:
Beijing TV 2
Release:
Nov 14, 2008
(中)
(C)
(M)
选美风云五十年
Syun Mei Fung Wan Ng Sap Nin
Xuan Mei Feng Yun Wu Shi Nian
Producer:
ATV
Release:
2008
(中)
(C)
(M)
最佳现场
Jeui Gaai Yin Cheung
Zui Jia Xian Chang
Producer:
Beijing TV 2
Release:
Jun 27, 2008
Nov 14, 2008
(中)
(C)
(M)
快乐大本营
Fai Lok Daai Bun Ying
Kuai Le Da Ben Ying
Producer:
Hunan TV
Release:
2008
(中)
电视风云五十年
(C)
Din Si Fung Wan Ng Sap Nin
(M)
Dian Shi Feng Yun Wu Shi Nian
Producer:
ATV
Release:
2008
(中)
(C)
(M)
味力昭人
Mei Lik Chiu Yan
Wei Li Chao Ren
Producer:
i-Cable
Release:
2008

[2007] HAPPY RETURNS HOME
(中)
(C)
(M)
快乐回家
Fai Lok Wui Ka
Kuai Le Hui Jia
Producer:
Hunan TV
Release:
2007

[2006] i-Cable Exclusive Interview
(中)
(C)
(M)
新知台有線專訪
San Zi Toi Yao Sin Zyun Fong
Xin Zhi Tai You Xian Zhuan Fang
Producer:
i-Cable
Release:
2006

 
(中)
(C)
(M)
三個 A 級的女人
Sam Go A Kap Gei Noei Yan
San Ge A Ji De Nu Ren
Producer:
ATV
Release:
2005

 
(中)
(C)
(M)
再看星期五
Zoi Hon Sing Kei Ng
Zai Kan Xing Qi Wu
Producer:
i-Cable
Release:
2005

(中)
继续无敌奖门人
(C)
Gai Zuk Mou Dik Zoeng Mun Yan
(M)
Ji Xu Wu Di Jiang Men Ren
Producer:
TVB
Release:
2005 (Ep 22, 29, 35)
[2005] City's Leisure
(中)
(C)
(M)
都市閒情
Dou Shi Xian Qing
Dou Si Haan Ching
Producer:
TVB
Release:
2005
[2004] Live from Hong Kong
(中)
(C)
(M)

香港直播
Fei Siong Yan Mat
Fei Chang Ren Wu
Producer:
TVBS-G
Release:
2004
(中)
(C)
(M)
非常人物
Fei Siong Yan Mat
Fei Chang Ren Wu
Producer:
TVBS-G
Release:
2004
[2004] Entertainment News
(中)
(C)
(M)
娱乐新闻
Yu Lok San Man
Yu Le Xin Wen
Producer:
TVBS-G
Release:
2003 - 2004
(中)
(C)
(M)
橫掃千金
Waang Sou Cin Gam
Heng Sao Qian Jin
Producer:
TVB
Release:
2003

[2002] Eternal Happiness special edition
(中)
(C)
(M)
一触即发-再生緣特別版
Yat Cuk Zik Fat - Joi Sang Yuen Tat Bit Bun
Yi Chu Ji Fa - Zai Sheng Yuan Te Bie Ban
Producer:
TVB
Release:
2002

[2002] Eternal Happiness special edition
(中)
(C)
(M)
永安旅遊日本大阪行
Weng on Lui Yao Yat Pun Tai Baan Hong
Yong An Lu Xing Ri Ben Da Ban Xing
Producer:
TVB
Release:
2001

[2002] Eternal Happiness special edition
(中)
(C)
(M)
星情对话
Seng Ching Tui Wa
Xing Qing Dui Hua
Producer:
TVB
Release:
2000
 
(中) 中文 | (C) Cantonese | (M) Mandarin

MY REALM

SUBSCRIBE MYR

SHARE ON FACEBOOK

Share on Facebook

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.